Back to top

Češi v Bilderbergu

Češi v Bilderbergu

Bilderberg - počátky

Bilderberg group vznikl v roce 1954 v holandském hotelu de Bilderberg. Jedná se o skupinu světově vlivných politiků, vědců a byznysmenů. Tito lidé se scházejí několikrát do roka na každém jiném místě a jednají o politice, hospodářství, vojenství, médiích a vysokých školách. Tato jednání jsou uzavřená a médiím neveřejná.

Tehdy v onom roce 1954 se uskutečnila první schůzka této skupiny. Byla iniciována polským politikem Józefem Retingerem, který se obával o růst antiamerikanismu v západní Evropě a navrhl mezinárodní konferenci na níž by se setkali představitelé evropských zemí a Spojených států s cílem podpořit atlanticismus(lepší porozumění mezi kulturami západní Evropy a Spojených států s cílem spolupráce v oblasti politické, hospodářské a otázkách obrany).

Retinger se obrátil na prince Bernharda Nizozemského, jenž souhlasil s podpořením této myšlenky, společně s belgickým premiérem Paulem Van Zeelandem a s předním představitelem Unileveru Holanďanem Paulem Rijkensem. Bernhard následně kontaktoval Waltera Bedella Smithe, tehdejšího ředitele CIA, který požádal Eisenhowerova poradce Charlese Douglase Jacksona, aby se s návrhem konference vypořádal. Seznamu hostů se měl vypracovat s tím, že vyzve dva účastníky z každé země, přičemž jeden z nich bude obhajovat konzervativní a další liberální názory. První konference se zúčastnilo padesát delegátů z 11 zemí západní Evropy spolu s 11 Američany.

Mimochodem princ Bernhard Nizozemský byl částečným vlastníkem Dutch Shell Oil a za války byl velmi oddaným nacistou a bývalým důstojníkem SS. Také tento pán spolupracoval s firmou IG Farben a podílel se tak na výrobě vraždících plynů určených pro zabíjení Židů v koncentrácích. Právě Bernhard byl předsedou Bilderbergu.

Úspěch setkání vedl jeho organizátory ke každoročnímu pořádání konference. Byl založen stálý řídící výbor, který jmenoval na místo stálého tajemníka Retingera. Řídící výbor stejně jako organizování konferencí udržuje registr účastníků, jména a kontaktní údaje, s cílem vytvořit neformální síť jednotlivců, kteří by se mohli soukromě obracet s žádostmi jeden na druhého. Každoročně se takovéhoto setkání Bilderbergu zúčastní předsedové Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Federálního rezervního systému, předsedové 100 nejmocnějších korporací na světě, jako DaimlerChrysler, Coca Cola, British Petroleum, Chase Manhattan Bank, American Express, Goldman Sachs, Microsoft, více prezident Spojených států, ředitelé CIA a FBI , generální tajemníci NATO, američtí senátoři a členové Kongresu, Evropští premiéři a vůdci opozičních stran, generální ředitelé předních novin na světě a řada dalších.

Tady vidíte, že se jedná jen a jen o vybranou smetánku nejvlivnějších a nejmocnějších lidí světa. Někteří lidé tvrdí, že se na těchto setkáních peče světová politika. No ono to nejspíš na základě uniklých dokladů a podkladů ze zasedání Bilderbergu bude nejspíš pravda.

Česká účast na Bilderbergu

Pojďme se tedy po nutném úvodu k Bilderbergu podívat na českou účast. Účast českých politiků na takovýchto setkání je mnohdy sporná. Například Jan Švejnar se měl takového setkání Bilderbergu zúčastnit, ale nikdy mu to nebylo prokázané. Nabídku do Bilderbergu měl údajně dostat i Václav Klaus, ale prý ji odmítnul. Toto jsou ty případy českých politiků u kterých se účast na zasedání Bildenbergu neví stoprocentně.

Zasedání skupiny Bilderberg se stoprocentně zúčastnili: Alexandr Vondra, Karel Kovanda, Jiří Pehe, Karel Schwarzenberg a Michael Žantovský.

Karel Schwarzenberg se účastnil zasedání Bilderbergu 5. - 8. června 2008 v americké Virginii. Právě o tomto zasedání se psalo dost výrazně. A to především proto, že unikl jmenný seznam všech hostů. Současný pan ministr a předseda strany TOP09 byl mezi lidmi uvedenými na listině přítomných. Ostatně právě díky této jeho účastnické aféře se Bildenberg stal v Čechách známějším. Nezávislá média tak po celém světě o tomto setkání psala a hovořila. Ta státní a mainstreamová ostatně jako vždy mlčela.

Podle neověřených informací pan Schwarzenberg důvod své cesty do Ameriky zamlčoval a vydával ho za zcela důvod jiný. Sám pan kníže o své cestě tehdy prohlásil toto: "Bilderberg je setkání velice zajímavé, probírají se tady různé problémy na světě, ale to vždycky za předpokladu, že se o tom nemluví. Je to soukromé setkání bilderbergů,"

Pan Schwarzenberg byl tehdy dokonce v Poslanecké sněmovně interpelován Vojtěchem Filipem s jakýmže to mandátem vlastně tehdejší pan ministr šel jednat na Bilderberg? O tehdejší návštěvě nevěděl ani předseda vlády, dokonce ani jeden jediný člen vlády. Tehdy ani vládní mluvčí nevěděl jak odpovědět na zvídavé dotazy novinářů. Důvodem Schwarzenbergovy návštěvy měla být Lisabonská smlouva. Tehdy existovaly pouze dva státy, které zhrozily jejím nepřijetím. Bylo to Irsko a Česká republika. Mimochodem na bilderbergovském setkání byl i irský generální prokurátor Paul Gallagher.

Pan kníže však zarytě odmítá, že by se o Lisabonské smlouvě tehdy na takovém setkání vůbec hovořilo. Poměrně ani nepřekvapila reakce exministra Kavana na serveru iDnes: "Vzhledem k jeho politice uznání Kosova či podpory radaru a jeho minulosti mne vůbec nepřekvapuje, že ho tyto vlivné osobnosti amerického života do takové uzavřené společnosti pozvaly,"

Pan kníže Schwarzenberg však na takovém setkání Bilderbergu nebyl poprvé. Mimochodem to, že na něm byl dvakrát sám potvrdil v televizním pořadu Hydepark. No dal jsem si tu práci a hledal jsem dál a našel i několik zmatených náznaků Alexandra Vondry o tom, že těch účastí mohlo být i více. Snad každému Čechovi je notoricky známé zesměšňování vlivu a síly Bildenbergu. Podle Pana knížete se jedná jen o diskusní kroužek, který ničemu neškodí.

Stejně tak Alexandr Vondra byl na setkání Bilderbergu zřejmě vícekrát než jednou. Pan Vondra je také známý svým členstvím v Trilaterální komisi. V tomto uskupení působil v letech 2005 - 2006. Trilaterální komise byla založena Davidem Rockefellerem a funguje po vzoru Bildenbergu. Její členové nejsou nominováni danou zemí, ale jsou přímo Trilaterální komisí vybíráni. Tudíž ve svých zemích prosazují politiku tohoto soukromého spolku. Trilaterální komise stejně jako Bilderberg usiluje o světovládu. Mimochodem právě Vondra byl hlavním vyjednavačem při vstupu do NATO a také byl pokaždé vášnivým zastáncem amerického radaru v Čechách.

Politolog Jiří Pehe se zúčastnil zasedání Bilderbergu v roce 2001. Podle slov pana Pehe byl prý na schůzi pozván a ani nevěděl o co jde. Stále se tam debatovalo a prý ho to velmi obohatilo. Nejvíce tehdy pana politologa zaujala debata o obrovském vzrůstu Číny a což je velmi zajímavé, tak se také hovořilo o stále gradujícím konfliktu mezi západním a islámským světem. Je zajímavé, že před 1. září 2001 se hovořilo islámském světě a konfliktu civilizací.

Účast Karla Kovandy na Bilderbergu je jistá, ale detaily o ní nejsou nikterak nikde dostupné. V době své účasti na sešlosti bildenbergů v roce 1998 byl pan Kovanda velvyslancem ČR při NATO. V letech 1993 - 1997 působil pan Kovanda jako velvyslanec při OSN, dokonce byl předsedou sankčního výboru Rady bezpečnosti OSN pro Libyi.

Michael Žantovský se Bilderbergu zúčastnil během svého předsedování výboru pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost Senátu PČR v roce 1999. Opět zde není jako vždy jasné o čem se tenkrát v Portugalsku jednalo. Mimochodem pokud se ale podíváme na Žantovského životopis, tak velmi jednoduše pochopíme, proč byl tento pán na tuto sešlost pozván. Celý život je pan Žantovský prakticky politikem. Byl velvyslancem v USA a Izraeli, je filosofem, pedagogem, spisovatelem, politikem, vystudoval psychologii a po roce 1968 studoval také v kanadském Montrealu. Byl reportérem pro Reuters. Prostě je to velmi zajímavý diplomat a tak se není co divit, že byl pozvaný na Bilderberg.

O těchto politicích je známo, že se zúčastnili zasedání skupiny Bilderberg. Je ale možné jak už jsem naznačil, že politiků, kteří byli také na Bildenbergu bude i více. Nepochybně Česká republika je daleko důležitějším subjektem pro mocné pány bildenbergy než oficiálně říká pan kníže Schwarzenberg.

- Jiří Hrebenar -

Fórum: