Back to top

Jak smazat skupinu ve Facebooku

Jak smazat skupinu ve Facebook.com?

Protože na to ve Facebooku neexistuje žádná funkce nebo tlačítko, musí se to obejít:

Facebook zruší skupinu, která nemá žádné členy. Je třeba tedy nejdříve "vyházet" členy skupiny a pak skupinu opustit.

Pozor: pokud byste skupinu opustili, aniž byste ji předtím zbavili členů, ztratíte administrátorská práva a skupina by se nezrušila.