Back to top

Klonování počítačů s Vision

Platí pro Vision 6.0 - 7.1
Při klonování počítačů s instalací Vision se silně doporučuje, aby se Vision na učitelském počítači instaloval až po obnovení z image.
Klientské instalace lze do image zahrnout.