Back to top

Komunikuji s domorodci čili lingvistický průvodce New Yorkem

Komunikuji s domorodci čili lingvistický průvodce New Yorkem

I když jsou Američané na první pohled otevření, usměvaví a přátelští, není seznámení s nimi úplně jednoduché. Zpravidla od vás utíkají ještě během otázky "How are you", na kterou stále nevím zda - a případně jak - odpovídat. První dny v New Yorku jsem tedy trávila především pozorováním zvyků místního obyvatelstva, jejich odkoukáním a následnou aplikací a snahou o splynutí s prostředím.

Za pět babek jsem si na Broadway koupila od místního hispánce brýle, jaké nosili Tom Cruise a Kelly McGillis v Top Gunu. To mi dodalo odvahu i patřičné sebevědomí a já se konečně mohla pustit do kratších rozhovorů s místními. Pro to, aby vás brali vážně, je mimo jiné nutné v pravý čast zařazovat na různá místa rozhovoru krátké vycpávkové věty, které vlastně nic neznamenají, ale jsou naprosto nezbytné pro místní konverzaci. Na ukázku předkládám jejich krátký seznam.

Oh, man - "človeče"- lze použít prakticky kdykoliv, na kterémkoliv místě věty, pro vyjádření jakýchkoliv pocitů – ať už se jedná o nadšení, zděšení, radost, údiv, soucit či úplně jiné emoce

Oh, boy - podobný význam i užití jako "oh, man"

That´s great - "to je báječné" - lze použít kdykoliv, když nevíte, co jiného říct. Chybou není ani několikanásobné užití tohoto výrazu

Do you know what i mean? - "víš, co myslím?" - v podstatě jedná se o ujištění, zda naslouchající rozumí tomu, co říkáte. Není ovšem zvykem na tuto frází nijak odpovídat, a to ani v případě, že skutečně nerozumíte.

I know! - vyjádření souhlasu, přitakání či ujištění že i vy máte podobnou zkušenost a přesně víte, o čem vyprávějící hovoří. Časté a hlasité opakování této fráze vede ke zvýšení sympatií, které k vám vypravěč cítí.

I see... - "chápu" - podobné jako "I know". Tato věta se ale nepronáší s entusiasmem, ale naopak soucitným a chápavým tónem.

Oh, really - vysloveno s mírně znechuceným povzdechem. Naslouchající vám tímto dává najevo, že ho vůbec nezajímá co říkáte, ale ještě chvíli zkusí předstírat, že vás poslouchá. No... snad vám to časem dojde.

Hey, dude - přátelské neformální oslovení nejblíže k českému "vole"

Hey, bro - zkratka pro "brother", podobné jako „hey dude“, ale na vyšší hladině přátelství a neformality.

Excuse me! - "promiňte" - fráze má široké využití. Klasické je její použití v jakýchkoliv tlačenících. Upozorňuji: Američané mají jiné chápání osobního prostoru a často překračují hranice vaší osobní zóny - fráze tudíž najde využití několikrát denně. Neméne důležitý je ale i její význam pro upoutání pozornosti, před nějakým důležitým sdělením. Novinkou pro mě bylo i jeji využití paničkou, která takto uvedla krátké vysvětlení svému psovi, proč ho v parku nemůže pustit navolno. (Pro úplnost - celá věta zněla takto: "Excuse me! I told you already you can not run unleashed here.") Nevypadal, že to pochopil.

PS: "It is like ....wow!" - výraz naprostého obdivu a uznání, který bere dech, slova a nepotřebuje dalšího vysvětlení (velmi děkuji čtenáři paw.likovi za jeho připomenutí v diskusi:-)

- Marie Faturova -

Převzato z http://blog.idnes.cz/ se souhlasem autora.

Fórum: