Back to top

Parazitní struktury

Hospodářské noviny nedávno publikovaly názor, že kupní síla Čechů dosáhne německé úrovně asi tak za dvě stě let. To je totéž jako nikdy a příčiny je třeba hledat především v našich poměrech. Důvodem nízkého platu nemusí být zdaleka jen nízká výkonnost našich zaměstnanců.  Osobně jsem přesvědčen, že v mnoha oborech jsme již německé výkonnosti dosáhli.  Problém je v tom, že na práci těch, kteří tvoří hodnoty, se přiživují různí chytráci.

Jeden příklad z našeho regionu. Do roku 2008 byla část krajského úřadu umístěna v pronajaté budově ZVU. Kraj zde platil nájemné ve výši 2000,- Kč za metr čtverečný a rok. Poté, co se úřad odstěhoval do zrekonstruovaného pivovaru, zaujal jeho místo ve stejné budově Úřad regionální rady (řeší dotace z EU).  Tentokrát už za tři tisíce korun za metr a rok a nikoliv na základě nájemní smlouvy s majitelem objektu. Tehdejší předseda regionální rady Rostislav Všetečka uzavřel podnájemní smlouvu s firmou TQM SEVICES a.s.  Tato firma byla založena těsně před uzavřením podnájemní smlouvy a má akcie na majitele, což znamená, že není jasné, kdo je jejím vlastníkem.  Z těchto skutečnosti lze dovozovat, že firmě TQM SERVICES  vzniká každoročně bezpracný zisk více než 1mil. Kč hrazený z veřejných prostředků.

Jedná se o jednoduché a stále se opakující schéma. Politickým rozhodnutím se mezi dodavatele služby či zboží vsadí překupník, který nepřinese žádnou službu ani zhodnocení. Pouze svým často nehorázným ziskem zatíží konečnou cenu. Příklady známe z každodenní praxe. Na regionální úrovni to je kromě již zmíněného příkladu třeba předražený nábytek hejtmanství, který byl pořízen bez výběrového řízení rozhodnutím bývalého vedení kraje. Na úrovni celostátní je dobře znám systém pořizování zbraní přes Omnipol anebo chystaná zakázka na odstranění ekologických zátěží.

Jestliže válkou zcela zdevastované Německo se nám ve výši příjmů obyvatelstva dokázalo v krátké době daleko vzdálit, musí existovat způsob, jak tuto ztrátu ve stejně dlouhém čase dohnat. Jedním z nutných kroků je vyřazení parazitních firem z české ekonomiky, ale to bude možné jedině tehdy, nepustíme-li do politických funkcí chytráky, kteří tyto tunely vymýšlejí.

- Vladimír Derner - www.derner.cz/

Převzato z http://blog.idnes.cz/ se souhlasem autora.

Fórum: