Back to top

Přechod z trial na ostrou licenci: je nutná reinstalace?

Přechod z trial na ostrou licenci: je nutná reinstalace?

Otázka: obdrželi jsme licenční smlouvu Netop s licenčními čísly pro námi zakoupené licence Vision School Kit.
Dříve, než však provedeme plnou instalaci, chci se jen ujistit, jestli je nutno provést novou kompletní instalaci
nebo je možno aktualizovat předchozí zkušební verzi, kterou jsme koncem školního roku testovali.
V učebně s operačním systémem Windows 7 jsme měli nainstalován Vision 6.9.0, sestava 6646.

Odpověď: Reinstalace je zbytečná. Stačí si na učitelském (Master) počítači otevřít Licenční utilitu (Start -:GenevaLogic - Licensing utility) a zadat licenční čísla k ostré verzi, resp. jimi nahradit trial licenční čísla.