Back to top

Správné formátování textu.

Správné formátování textu.

Jako učitel předmětu Informační technologie jsem se často setkával s tím, že žáci maturitních tříd na střední škole, na které vyučuji, nejsou schopni odevzdat své maturitní projekty správně zformátované. Během kurzu ICT metodika jsem absolvoval přednášku paní Ing. Evy Soukupové, která se mimo jiné zabývala i tím, jak správně napsat seminární práci či jiný oficiální dokument z hlediska estetických a typologických pravidel.

Tato práce mě inspirovala k vytvoření jednoduché pomůcky pro žáky ve formě metodického pokynu. Poté, co jsem zjistil, že pokyny stejně skoro nikdo nečte a hlavně skoro nikdo si je nepamatuje, jsem se rozhodl pro vytvoření jakéhosi „zážitkového semináře“ a vytvořil jsem e-learningový kurz, který by měl pomoci středoškolským studentům získat tyto potřebné znalosti jiným, netradičním způsobem.

Když jsem si sehnal všechny potřebné informace, využil jsem nabídky pana Romana Úlovce z gymnázia v Chebu a na jejich webu jsem se zaregistroval na Moodle (http://moodle.gymcheb.cz/). Kurz nazvaný „Psaní seminárních prací“ je primárně určen pro první či druhé ročníky středních škol, ale mohou se v něm získat potřebné znalosti i žáci z posledních tříd základních škol nebo naopak začínající vysokoškoláci.

Kurz je otevřený všem zájemcům a shrnuje nejpodstatnější informace pro správné zformátování dokumentu.

Předpokládám, že zájemci o kurz již prošli alespoň základním „výcvikem“ v oblasti používání textových editorů. Kurz podává pouze základní přehled pravidel formátování, pokud by se někdo chtěl zabývat typografií hlouběji, musel bych ho odkázat na podrobnější a rozsáhlejší informace v legislativě a odborné literatuře. Pro původní účel odevzdávání správně zformátovaných seminárních prací žáků na středních školách je kurz poměrně vyčerpávající a podle jejich reakcí i zajímavý.

Kurz nenahrazuje standardní výuku, předpokládám, že žáci budou kurzem procházet s asistencí učitele, který jim také může ohodnotit jejich nabyté znalosti např. klasifikací odevzdaného úkolu nebo on-line testu. Kurz obsahuje i seznam nejčastějších prohřešků, kterých se žáci dopouštějí, příklady správného formátování či reflexi názorů frekventantů na tento způsob výuky. Budu rád, pokud mi pošlete jakékoli připomínky k tomuto kurzu, abych mohl opravit případné chyby nebo ho ještě doplnit či vylepšit.

Daniel Kuchyňka (KuchynkaD@shs.cz)