Back to top

V řídicí konzoli vidím počítače ze sousední učebny

Uživatel Vision (učitel) vidí na své řídicí konzoli také počítače ze sousední učebny

Kromě počítačů, které do učebny náleží, vidí učitel v náhledech také jeden nebo několik žákovských počítačů z jiné učebny.

Řešení:

To, které počítače se Vám budou zobrazovat, je definováno ve Správci učeben

Spusťte Vision, pokud již není spuštěn Start - Netop Vision - Vision učitel:

Na řídicí konzoli Vision klikněte na Soubor - Správce učeben - Editovat učebnu - Studentské počítače

Zde můžete přidávat nebo odebírat studentské počítače, které chcete monitorovat a řídit.

Pokud se přesto na Vaší řídicí konzoli objevují i jiné počítače, pak mohou příčinou být duplicitní záznamy na DNS serveru - obvykle na AD řadiči (windows server). Také se může stát, že na učitelském počítači, který nebyl dlouhou reinstalován mohou být nějaké pozůstatky v registrech.
Doporučujeme:
1. zkontrolovat DNS server
2. odinstalovat Vision z učitelské stanice, restart, vyčištění registrů, restart a novou instalaci Vison.

Viz také Why student computers from another classroom are appearing in my classroom na Netop KnowledgeBase.

Mastereye