Back to top

Vše, co jste chtěli vědět o sexu a báli jste se zeptat

Vše, co jste chtěli vědět o sexu a báli jste se zeptat

Debata o zavádění tzv. sexuální výchovy do škol je odvážná, tragická i směšná zároveň. Svědčí mimo jiné o věčném tápání pedagogických autorit o tom, k čemu má škola sloužit.

Naše prudérní společnost má patrně i díky křesťanským tradicím kodifikována velmi přísná pravidla ohledně pohledu na sex a přístup dětí k němu. Přitom každý lékař potvrdí, že sexualita se projevuje již ve 2-3 letech věku dítěte, kdy začíná objevovat  své tělo, přirozeně, včetně přirození.  Je také jasné, že přinejmenším každé druhé 10-12 leté dítě pravidelně onanuje a intenzivně přitom řeší, co a jak se svým pohlavím. Škola by si o tom všem nyní ráda se žáky povídala. Proč ne? Vždyť je to stejně tak přirozené, jako to, že dýcháme vzduch a jíme. ALE: Visí nad námi Damoklův meč zákona, který výslovně říká:

„...Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti... bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.“  (§186 Sexuální nátlak - Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník)

A teď si představme, že učitelé budou mít za úkol si se žáčky povídat o sexu, vysvětlovat, ba názorně předvádět, jak se používá kondom, hovořit o onanii apod. Co jiného to v dítěti vzbudí, než vyšší zájem přinejmenším o sebeukájení či jiné srovnatelné chování? Jistě, nic špatného na tom, ale co  §186? Nebudou v tom případě učitelé pod hrozbou hromadných žalob od některých prudérních rodičů, kteří to pojmou tak, že jejich děti byly tímto přiměny k ...?   V tomto shledávám návrh na sexuální výchovu ve školách za velmi ODVÁŽNÝ.

Mám dojem, že se hodně podceňuje tzv. výchova příkladem. Přitom snad v každé základní odborné příručce o výchově dětí se dozvíme, že vzor má pro dítě největší váhu ze všech vlivů, které na něj působí. Takže učitel/ka vyžívající se ve stylu života jako tzv. single, střídající několik partnerů během roku, bude mít jistě úplně jiný vliv na žáky, než učitel/ka užívající si rodinný život a vychovávající několik dětí. Tato osobní fakta před žáky nelze reálně zamlčet a právě ona jsou rozhodující pro věrohodnost toho, co učitel říká. Promiskuitní učitelku (jakkoli má na svůj soukromý život svobodný nárok a nemělo by ji to vůči její profesi diskriminovat) už dospívající 12-13 letý žák neomylně prokoukne. Pokud ona mu bude kázat něco o zásadách věrnosti, bezpečného sexu a rodině, bude to jen strašný výsměch všemu a všem. Potud je záměr zavedení sexuální výchovy do škol TRAGICKÝ.

Nyní si představme usedlého učitele, který už pomalu zapomněl, co to sex vůbec je a kondom viděl naposledy před 30 lety, že bude muset žákům názorně vysvětlovat, jak se kondom aplikuje. Nebo co by měla dívka dělat na prvním rande, ačkoli on něco podobného zažil před 50 lety a vůbec netušil, co si tehdy ta jeho dívka na rande vůbec myslela a dodnes to patrně nepochopil. Na tomto se mi jeví záměr zavedení sexuální výchovy do škol jako vrcholně SMĚŠNÝ.

Jaký tedy z odvážnosti, tragičnosti i směšnosti ministerského záměru ohledně „sexu do škol“ učinit závěr? Navrhuji to, co na erotiku a sex platí všeobecně a nejvíce: Nechme tomu volný průběh. Prosím, žádné vyhlášky, metodické příručky ani pomůcky. Nechte to prostě být. Jakoby škola obecně neměla dost jiných zásadních deficitů. Proč si chce přidělávat další?

- Richard Limburský -

Převzato z http://blog.idnes.cz/ se souhlasem autora.

Fórum: