Back to top

Spustit aplikaci

Všichni připraveni začít, ve stejnou chvíli

Otevřete soubory, načtěte webové stránky a spusťte aplikace pro celou třídu

Spustit aplikaciTakto jste to mohli sami zažít:

Zazvoní zvonek, a všichni se odebírají na své místo. Stojíte před třídou a dáváte instrukce: "Jděte prosím na školní stránku," nebo "Otevřete si, prosím, soubor který jsem vám poslal(-a)." A pak čekáte. Někteří studenti se věnují zadané úloze, jiní se baví se sousedy. Zopakujete co mají dělat a zase čekáte. Některé počítače jsou pomalejší a trvá déle, než načtou úlohu. Studenti s rychlejšími počítači mezitím zapomínají, co se po nich chtělo. Jeden ze studentů zadal webovou adresu nesprávně a potřebuje pomoc. Takže mu ji znova řeknete a čekáte...

Zní vám to povědomě?

Máme pro vás dobrou zprávu. Máte možnost přeskočit onen ztracený čas a vstoupit rovnou do výuky. Jednoduše nahrajte soubor do vašeho počítače a použijte funkci Vision Spustit aplikaci. Tím se soubor současně nahraje na všechny ostatní počítače ve třídě. Vaši studenti jsou tak všichni ve stejném bodě a ve stejnou chvíli jsou připraveni začít.

Ve stručnosti

Nástroj Spustit aplikaci vám umožní otevřít soubor, aplikaci nebo webovou stránku, vzdáleně, jediným povelem, pro celou třídu a ve stejném okamžiku.

 

 

 

 

 

 

K čemu vám tato funkce bude?

  • Vstupte do vaší výuky rychleji, s menším stresem.
  • Eliminujte nevyužitý přechodový čas - šetřete vyučovací čas.
  • Zajistěte, že všichni studenti jsou připraveni začít tehdy, když začnete vy.
  • Dálkově spouštějte aplikace na studentských obrazovkách.
  • Jedním příkazem nasměrujte všechny studenty na stejnou webovou stránku.
  • Současně otevřete stejný soubor na všech počítačích.

Zpět na přehled vlastností Vision Pro


Kam dál?

Článek: