Jak dlouho se ve světě používá distanční vzdělávání?

Zář | 09 | 2010
cca 5 let
19% (6 hlasů)
cca 10 let
65% (20 hlasů)
Více než 15 let
16% (5 hlasů)
Hlasováno: 31

Komentáře

Distanční vzdělávání máme spojeno s vyspělými technologiemi

konkrétně s vysokorychlostním internetem. Faktem je, že se vždy používaly dostupné a nejvhodnější technologie ...

  • V Británii se lekce ve formě krátkých, ručně psaných zápisů posílaly již v roce 1720
  • S příchodem pravidelně fungující poštovní služby v 19. stol. začaly (opět v Británii) fungoval skutečné korespondenční kursy.
  • V roce 1858 University of London spustila program distančního vzdělávání.
  • Další podobné programy vznikly v Jižní Africe na Novém Zélandu na začátku 20. století
  • Pak už to jelo: s poštovným v ceně haléřů to byly hromadně zasílané tištěné materiály, pak elektronické nosiče jako (audio, video) kazety, a až teprve nedávno internet a mobil.
  • Ano, mobil! Např. v Bangladéši probíhá jistý projekt výuky angličtiny po telefonu. Jde o placenou (přitom dotovanou) službu: student či žák zavolá na 4-místné číslo a pak si z menu vybere lekci angličtiny, kterých má být celkem až přes 100. Cena jedné lekce je na úrovni ceny šálku čaje ... Proč to? Přístup na internet má v této zemi, podobně jako v mnoha dalších rozvojových oblastech světa, jenom malá část populace, kdežto mobil má mnohde i přes polovinu obyvatel. O tyto lekce je velký zájem a počet uskutečněných volání je již několik set tisíc. (Zdroj: BBC, DigitalPlanet).