Russell Ackoff: Chyby patří k učebnímu procesu

Srp | 12 | 2012

Russell Ackoff: Chyby patří k učebnímu procesu

K čemu jsou dobré obchodní školy? Když pan Ackoff odcházel v roce 1986 do důchodu, požádali ho, aby prozradil tři přínosy vzdělání na obchodních školách. Pohotově jim vysekl:

  • Studenti zde získají slovník s výrazy, pomocí nichž se pak zeptají autorit na ty věci, kterým nerozumějí
  • Osvojí si zde řadu principů, které jim umožní vyrovnat se s množstvím protichůdných faktů
  • Jako absolventi tohoto druhu školy budou mít šanci najít zaměstnání, ve kterém se pak dozvědí leccos o managementu.

 
Něco o provozním výzkumu, komplexním přístupu, učení se a interakcích.

Russell Lincoln Ackoff. Zdroj: Wikipedia.Profesor Russell Ackoff, jenž zemřel koncem roku 2009 ve věku 90 let, pracoval jako teoretik organizací, konzultant, profesor na obchodní škole, emeritní profesor na Wharton School a na University of Pennsylvania. Vzděláním byl ale architekt.

Architekt vždy začíná pracovat s návrhem budovy jako celkem. Posléze rozpracovává detaily. Nezačíná tedy od detailů, od nicž by se pak dopracoval k celku. Komplexní přístup není pro architekta problémem - pro analyticka však ano. Analytik rozebere celek na jednotlivé části a s těmi pak pracuje jednotlivě jako s nezávislými díly.

Problémy v organizacích nelze řešit tak, že je rozložíme na jednotlivé části, kterými se pak budeme odděleně zabývat. "Objevili jsme, že lze vylepšit část organizace, a díky tomu ji celou zničit." Každý ví, že Rolls-Royce má lepší motory než Honda. Zkuste ale dát motor Rolls-Royce do Hondy - dostanete nepoužitelné auto, protože další části nejsou navrženy tak, aby pracovaly s tímto motorem. Výkonnost celku závisí na tom, jak jednotlivé části navzájem spolupracují a ne, jak by pracovaly odděleně.

Fakta, která se ve škole naučíme, jsou téměř nepodstatná. Důležité je naučit se, jak se učit a motivovat k tomu. Užíváme stupně vzdělání a ty nám pak slouží jako měřítko toho, co umíme. Pravda je ale někde daleko. Mě samotného (říká Russell Ackoff) se nikdy nikdo neptal, jakého stupně vzdělání jsem dosáhl. Neučíte se tím, že děláte věci správně, protože už dopředu víte, jak to má být. Jediná příležitost, jak se naučit, je identifikovat chyby a napravit je.

Odhaduje se, že 95% věcí, které manažer používá, se naučí až praxí. Nikoli ve škole. To je zásadní moment: školy říkají, že dělat chyby je špatně. A v zaměstnání se to pak bere také tak. Ve skutečnosti se nikdy nenaučíte něco tím, že budete věci dělat dobře, protože už Vám někdo řekl, jak to máte udělat. Jediná cesta je rozpoznat chyby a napravit je. Pokud se říká "chyby jsou špatné", pak jde o jde o přidušené učení. Nejhorší chyby jsou takové, že něco, co je třeba udělat, neuděláte. Nikoli tedy, že provedete něco, co se posléze ukáže jako nesprávné.

Linky:
1) Rozhovor s profesorem Russellem Ackoffem na BBC (Listen now, Peter Day's Comment).

2) Profesor Russell Ackoff na Wikipedii

3) Množství materiálů s Russellem Ackoffem je k dispozici na YouTube.