Back to top

Aktuální ceny produktů

Ceny produktů Vám zašleme obratem na dotaz.

Vyžádejte si cenu Impero Education Pro

Produkt je licencován pro požadovaný počet studentských (žákovských) počítačů. Větší počty (nad 50, nad 100, ...) mohou mít nižší jednotkovou cenu.

Typy licence:

  • Trvalá (perpetual) licence Education Pro - doporučujeme, součástí je podpora (maintenance) na první rok
  • Podpora (maintenance) - přístup k aktualizacím, technická podpora
  • Roční / víceletý pronájem licence - licence je funkční pouze pro zakoupené období

Vyžádejte si cenu Howyar SysReturn

Produkt je licencován pro požadovaný počet studentských (žákovských) počítačů. Větší počty (nad 100) mohou mít nižší jednotkovou cenu.

Typy licence:

  • SysReturn síťová verze, Edu (doporučujeme pro školy)
  • SysReturn StandAlone, Edu
  • SysReturn síťová verze non-Edu (doporučujeme pro firmy)

 

Váš kontakt pro Impero a Howyar produkty:

Mastereye s. r. o.

Rybná 716/24, CZ-110 00 Praha 1
tel. +420 725 320 130, e-mail: sales@mastereye.eu
https://www.mastereye.cz/

https://www.imperosoftware.com/

https://www.howyar.com/


Kam dál?

Článek: