Back to top

Existuje metoda, jak jednoduše a rychle vykázat lepší výsledek u zkoušky? Ano.

Existuje metoda, jak jednoduše a rychle vykázat lepší výsledek u zkoušky? Ano

Někteří studenti mají velmi špatné výsledky u zkoušek, a to dokonce i tehdy, když danou látku znají. Sian Bailock, profesorka psychologie na University of Chicago, studovala tyto velmi úzkostlivé účastníky zkoušek. Říká, že pokud se studenti bojí, spotřebovávají na to své mentální zdroje paměťi a soustředění, které mohly být využity pro test. Sian Bailock spolu s dalším vědcem, Gerardo Ramirezem, objevili použitelné řešení: těsně před zkouškou si vysoce úzkostliví vyčlení deset minut, během nichž sepíší své obavy ohledně zkoušky.

Říká, že pokud si studenti zapíší své obavy na papír, pak myslí na to nejhorší, co se může stát. Mohou pak dojít k tomu, že to není tak zlé, jak si mysleli. A tento akt zapsání obav jim může pomoci předejít myšlenkám na neúspěch při samotném skládání zkoušky.

Výzkumníci ověřovali tuto myšlenku na skupině dvaceti úzkostlivých univerzitních studentů. Předložili jim dva krátké matematické testy. Po prvním z nich požádali studenty, aby buď pouze tiše seděli, nebo aby si zapsali svoje pocity ohledně následujícího druhého testu. Pak výzkumníci přitlačili. Řekli studentům, že ti, kdo budou dobří v druhém testu, dostanou peníze. Také jim řekli, že výsledek také bude mít dopad na další studenty, jako jedna ze součástí týmové práce. Profesorka Bailock říká, že výsledky těch, kdo pouze tiše seděli, byly ve druhém testu o dvanáct procent horší. Avšak studenti, kteří si svoje pocity zapsali, zlepšili svůj výsledek v průměru o pět procent.

Následně pokus zopakovali s mladšími studenty biologie. Před závěrečnými zkouškami je požádali, aby buď zapsali svoje pocity, nebo aby se zamysleli nad věcmi, nesouvisejícími s testem. Profesorka Bailock říká, že vysoce úzkostliví studenti, kteří si zapisovali, dosáhli v průměru stupně B+, ve srovnání s B- u těch, kdo tak neučinili.

Co však dělat, pokud student nemá příležitost zapsat si svoje pocity bezprostředně před zkouškou nebo prezentací? Profesorka Bailock říká, že to studenti mohou zkusit doma nebo v knihovně a pořád ještě tak zlepšit svůj výsledek.

Metoda je použitelná nejen ve škole a na univerzitě, ale třeba i při pracovním pohovoru.

Výzkumy na toto téma byly publikovány v časopise Science. Dále pak Sian Bailock vydala knihu "The Science of "Choking" (Nauka o ztracení slov - ?). Na YouTube si můžete přehrát video, kde je televizní rozhovor s autorkou na toto téma.