Back to top

Zázrak jménem Naica

Máte doma děti, které už pomalu přesvávají věřit Vašim pohádkám? Ponořte se s nimi do kouzelného světa, který je v tomto případě skutečný.

Naica je jeskyně v Mexiku, kde byly v roce 2000 nalezeny obrovské krystaly. Fantastický podzemní prostor, jenž odkryli těžaři zcela náhodou, ukrývá kromě nádherných krystalů také jedinečné klima. Kromě estetického zážitku je tato jeskyně i přínosem pro vědu.

Před několika stovkami tisíc let vznikly v podzemních dutinách ojedinělé podmínky. Mineralizovaná voda byla zespodu zahřívána magmatem, které se nacházelo v hloubce jen asi 2-3 kilometrů. Díky vhodným podmínkám, začal z této vody krystalizovat sádrovec. Tento minerál krystalizuje jenom ve velmi úzkém pásmu teploty a tlaku, takže největší krystaly, nalezené do té doby, mají délku jen několika centimetrů. V jeskyni Naica však podmínky pro krystylizaci trvaly statisíce let a díky tomu mohly vyrůst fantastické, až jedenáct metrů dlouhé krystaly.

Dutiny v krystalech by mohly obsahovat unikátní mikroorganismy. Takové, které se na Zemi vyskytovaly před dlouhou dobou a jinde dodnes nepřežily. Kromě toho zde možná bude další příklad života, který se vyvinul či přizpůsobil extrémním podmínkám. Pokud by se našly, rozmnožilo by to dosavadní rodinu organismů, ke kterým patří např. živočichové žijící v okolí hydrotermálních pramenů hluboko v moři, bez vzdušného kyslíku. A může to být příprava na to, co na budoucí průzkumníky čeká na Marsu.

Jeskyně je nejen unikátní, ale také životu nebezpečná. Vědci, kteří se do ní v několika výpravách vydali, se musí vyrovnat s vysokou teplotou a stoprocentní vlhkostí. Vzduch, který dýchátem za těchto podmínek kondenzuje v plicích, takže bez kyslíkového přístroje je pobyt člověka zde omezen na deset minut. Se skafandrem a speciálním oblekem s chlazením pak až půl hodiny.

Jako jsou všechny věci na světě pomíjivé, tak i tato zdánlivě trvalá krása je jen dočasná. Krystaly vznikaly pod vodou. Nyní, když je voda odčerpána a prostor přestal být zcela izolován od okolí, dochází k nezvratné erozi krystalů. Ta by se nezastavila ani v případě, že by se prostor jeskyně opět zaplavil vodou.

Přečtěte si článek na BBC (s vloženým videem), ale poté Vám doporučuji vědecký dokument na YouTube (v HD kvalitě, anglicky).

Je fantastické, v jakých formách se (živá i neživá) příroda může vyskytovat. Neměli bychom být překvapeni, co vše je možné.