Back to top

Jak filtrovat web?

Jak pomocí Vision vyhradit na webu oblasti, přístupné studentům

Učitel může vytvořit filtr, obsahující HTML odkazy (servery, odkazy na konkrétní dokumenty, atd.) a stanovit, že nyní budou mít studenti přístup pouze do této oblasti na internetu. Filtrů můžete mít několik a lze je i sčítat. Filtry je třeba nejdříve vytvořit.

Vytvoření webového filtru (WebSeznamu)

Klikněte na ikonu Filtrovat web a dále pak na Spravovat WebFiltry.

Webové filtry Netop Vision

Nyní klikněte na ikonu Nový WebSeznam a zadejte název fitru, který vytváříte. Např. budeme chtít, aby studenti v rámci samostatné práce v informatice měli přístup pouze na server Webopedia.com. Filtr se tedy bude jmenovat Informatika a bude odkazovat na http://www.webopedia.com/.

Klikněte pravým tlačítkem myši nad názvem filtru (Informatika) a zadejte titulek odkazu (Webopedia) a link.(/www.webopedia.com)

Můžete pozorovat, že se vám v pravém okně zobrazuje náhled odkazu.

 

Takto jsme vytvořili filtr, obsahující jediný odkaz. (V praxi budou vaše filtry pravděpodobně obsáhlejší).

Aplikace filtru

Nyní stačí kliknout na ikonu Filtrovat web a dole pak vybrat příslušný filtr, který chceme na studentské počítače aplikovat.

Pro větší přehlednost se na náhledech studentských počítačů filtrování webu indikuje žlutým terčíkem.

Jak to vypadá z pohledu studenta?

Pokud student spustí internetový prohlížeč, objeví se následující obrazovka:

  1. Student se nedostane tam, kam učitel nechce, aby šel.
  2. Student je nasměrován tam, kam jít může nebo má. Satčí kliknoutna odkaz.

 

 

Jak uvolnit filtrování webu?

Klikněte na Filtrovat web a dále na Vynulovat výběry WebFiltrů.

Poznámky:

  • Pokud odkazy ve vašem webovém filtru obsahují celé servery, zpřístupníte tak studentům veškerý obsah těchto serverů. Avšak přístupné již nebudou externí odkazy (odkazy, směřující ven z tohoto serveru).
  • Váš filtr může obsahovat odkaz na konkrétní soubor na internetu, který si mají studenti otevřít a pracovat s ním. Např. něco takového: http://www.spectator.co.uk/essays/all/2327266/as-brown-poses-as-fdr-look...
Fórum: