Back to top

Jak ukončit režim (mód) Vision?

Jak ukončit režim (mód) Vision?

Na ribbonu Vision7 (záložka Domů/Home) si povšimněte tlačítka Stop. To budete používat nejčastěji,

Podobné tlačítko máte i na liště Vision7.

Režimy Ukázka (Demo, Představit studenta (Showcase student), Kiosk mód, Zhasnout obrazovku (Blank screen), Blokovat vstupy (Block input) ukončíte kliknutím na ikonu Stop.

Pokud máte spuštěn více než jeden režim (alespoň ze začátku to nedoporučujeme), nebo pokud si chcete být jisti, rozklikněte si sumbenu pod ikonou Stop a podívejte se, které položky jsou tučným písmem. Kliknutím na vybranou položku ukončíte požadovaný režim - ostatní poběží dál. Zde jsou např. spuštěny režimy Ukázka a Kiosk.

Jednotlivé relace režimu Dálkové řízení (Remote control) ukončíte tak, že jednoduše zavřete příslušné okno.

Rovněž tak Představit studenta (Showcase student) můžete ukončit zavřením okna. A do třetice, režim Živý náhled (Live view) ukončíte zavřením jeho okna na učitelském PC.

Blokaci internetu (režim Zamknout web/Lock web) ukončíte opětovným kliknutím na tutéž klávesu.

Filtraci webu, tj. režim, kde jste studentům předem definovali, ja které stránky nebo servery mají přístup, ukončíte kliknutím na "Vynulovat výběry WebFiltrů."

Fórum: