Back to top

Jak vytvořit učebnu

Vytvoření a editace Vision učebny

Na učitelském počítači můžete mít jednu nebo několik virtuálních Vision učeben. Jedná se o množiny (studentských) počítačů, které pak budete moci řídit z konzole Vision nebo Vision Pro na učitelském počítači.

Pod záložkou Soubor (File) klikněte na Správce učeben.

Správce Vision učeben

Po nainstalování učitelského počítače je implicitně vytvořena učebna s názvem Učebna, která je prázdná (neobsahuje žádné studentské počítače). Můžete ji editovat (především určit, které stud. počítače bude obsahovat), nebo můžete vytvořit učebnu novou.

Učebna, vytvořená jako globální bude k dispozici pro všechny (učitele) přihlášené na tomto počítači.

Fórum: