Back to top

Jak zamknout web?

Jak v počítačové učebně s Netop Vision zablokovat studentům přístup na web?

S Vision může učitel jednoduše zablokovat studentům přístup na web. Kliknutím na ikonu Zamknout web  se přístup na internet zablokuje, dalším kliknutím se odblokuje.

Pro větší přehlednost se na náhledech studentských počítačů blokování webu indikuje červeným terčíkem.

Pokud nemáte vybraný (označený) žádný počítač, provede se příkaz na všechny počítače v učebně. Pokud nejdříve označíte jeden nebo několik počítačů, provede se (zamknout nebo odemknout web) na vybrané počítače.

Jak to vypadá z pohledu studenta?

Pokud student spustí internetový prohlížeč poté, co mu byl přístup zablokován, objeví se před ním následující obrazovka:

Poznámka:

Blokuje se pouze HTTP protokol, ostatní (jako třeba HTTPS) nikoli.

Fórum: