Back to top

Patří sexuální výchova do škol?

Patří sexuální výchova do škol?

Ministerstvo školství říká ano, církev zásadně ne a premiér Nečas považuje sexuální výchovu za součást biologie. Moje odpověď na tuto otázku není jednoznačná a chápu argumenty jak odpůrců, tak i zastánců.

Sexuální výchova má sice již nyní své místo v učebním plánu rodinné výchovy, ale z vlastní zkušenosti vím, že ne každému, zvláště mladému, učiteli se chce toto téma rozebírat se skupinkou chichotajících se puberťáku, a tak látku raději přeskočí a probere více do hloubky další téma, například volbu budoucího povolání.Vlastně toto chování učitelů chápu, protože učit patnáctileté „děti“ to, jak přišly na svět je minimálně úsměvné a pro samotné žáky zbytečné. Otázku „Kde jsem se tu vlastně vzal?“ si klade dítě již někdy v období, kdy přichází na základní školu. Zastávám tedy názor, že na otázky početí dítěte a rozdílů mezi mužem a ženou by dítěti měli odpovědět rodiče. V nejlepším případě na rovinu, a ne báchorkami o vráně a čápech či jako Václav Vydra v jedné české komedii: „Pepíčku víš jak to dělají motýli? Tak takhle to dělají i lidé.“

Na druhé straně „barikády“ stojící škola by se měla postarat o organizaci přednášek pro žáky sedmých až osmých ročníků, na kterých by jim byly vysvětleny zásady bezpečnosti pohlavního styku, s tím spojená rizika přenosu pohlavních chorob, rizika předčasné sexuální zkušenosti. Avšak pamatuji si, že každá diskuze s učiteli na toto téma vyvolávala v celé třídě stud a rozpaky. Bylo to způsobeno tím, že kluci a holky se před spolužáky opačného pohlaví na tato témata stydí diskutovat, další příčinou studu je také přítomnost samotného vyučujícího.

Sexuální výchova na základních školách by se dle mého názoru mohla vyučovat formou série několika přednášek (diskuzí). Možným řešením by mohl být příchod dvou lektorů, lektorka by si vzala na starost dívky, lektor chlapce a problematika vzájemného studu, ať už chlapci-dívky, či žáci-učitel, by byla odstraněna. Mým názorem je, že výuka touto formou, by dítě nejlépe připravila do doby dospělosti a diskuze se svými budoucímu dětmi o této součásti partnerského života by pro ně nebyla tabu, jako pro mnohé rodiče vyrůstající za minulého režimu. A třeba by na rozdíl od pana premiéra pochopily, že pohlavní styk není jen otázkou biologie…

- Michal Staněk -

Převzato z http://blog.idnes.cz/ se souhlasem autora.

Fórum: 

Sexualita do školy patří

1. Vysvětlit dětem rizika (nemoci, ...)

2. Vysvětlit dětem věci kolem otěhotnění (ne všechny v tom mají jasno, po čem lze otěhotnět a co z toho plyne)

3. Zcela se vyhnout věcem jako jsou sex. praktiky. (Buď to už vědí, nebo se to časem samy dovědí, ale i když ne, nic se neděje).